Tại sao hầu hết những người nghe kém không sử dụng máy trợ thính?

Bạn có gặp phải vấn đề nghe kém, hay biết [...]