Trang chủ » phương pháp avt

Khi nào con nói được?

Cấy ghép ốc tai điện tử là một quyết định [...]

By |2020-09-14T12:46:50+08:00Tháng Tám 18th, 2020|Kiến thức cho cha mẹ|0 Comments

Tầm quan trọng của AVT cho các bé trước và sau cấy OTĐT

Cấy ghép Ốc tai điện tử hiện được xem như [...]

By |2020-08-12T16:25:01+08:00Tháng Tám 11th, 2020|Kiến thức cho cha mẹ|0 Comments
Go to Top