Transient Evoked OAE (TEOAE)

Screening OAE measures presence/absence of outer hair cell function in inner ear. It is a fast and accurate test and does not include the cooperation of the child to perform.

Lên lịch một cuộc hẹn để đánh giá sức nghe và tìm một giải pháp điều trị tốt nhất cho bạn.

Tạo cuộc hẹn

Gọi 1900 1195

để tư vấn với đội ngũ chuyên gia chúng tôi