Diagnostic OAE (Otoacoustic emissions)

Diagnostic or distortion product OAE measures presence/absence of outer hair cell function in inner ear. A quicker screening version that is that is also offered is call Transient Evoked OAE.

Lên lịch một cuộc hẹn để đánh giá sức nghe và tìm một giải pháp điều trị tốt nhất cho bạn.

Tạo cuộc hẹn

Gọi 1900 1195

để tư vấn với đội ngũ chuyên gia chúng tôi