Getting a hearing aid in Singapore

While not a cure for hearing loss, hearing aids help alleviate the symptoms of hearing loss and prevents hearing loss from developing into more serious psychological, social and physical issues.

There are different styles of hearing aids for different types and severity of hearing losses, listening needs, and lifestyles.

Lên lịch một cuộc hẹn để đánh giá sức nghe và tìm một giải pháp điều trị tốt nhất cho bạn.

Tạo cuộc hẹn

Gọi 1900 1195

để tư vấn với đội ngũ chuyên gia chúng tôi

Bạn tự đặt các câu hỏi cho bản thân:

  • Bạn có cảm thấy khó khăn hiểu một số từ đặc biệt trong môi trường ồn ào?
  • Bạn cần vặn to âm thanh điện thoại di động, ti vi hoặc radio?
  • Thường hay bảo người khác lặp lại những gì họ nói?
  • E dè trong đàm thoại?
  • Trãi qua ù tai hoặc âm thanh như tiếng chuông reo bên trong tai của bạn?
  • Tránh xa các giao tiếp xã hội?

Nếu bạn trả lời “có” trong 3 câu hỏi trở lên, bạn có thể có vấn đề về thính giác và cần kiểm tra thính lực bởi bác sĩ hoặc các chuyên gia thính học. Đọc thêm.

Kiểm tra sức nghe trực tuyến của bạn ngay bây giờ