Kiểm tra thính lực trực tuyến

Mặc dù không thể thay thế cho việc kiểm tra với chuyên gia thính giác, các bài kiểm tra thính giác tương tác của chúng tôi dưới đây sẽ cho bạn ý tưởng về mức độ bạn có thể nghe và giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.

Kiểm tra thính lực trực tuyến
Kiểm tra thính lực trực tuyến

Giao tiếp trong môi trường có độ ồn cao

Bạn có gặp khó khăn trong việc hiểu các cuộc trò chuyện trong môi trường bận rộn, như nhà hàng hoặc các cuộc họp mặt xã hội? Sử dụng bài kiểm tra này để xem bạn hiểu giọng nói bị nhiễu đến mức nào.

Kiểm tra thính lực trực tuyến

Cuộc sống hàng ngày

Không biết suy giảm thính lực có ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày không? Danh sách kiểm tra đơn giản này sẽ giúp bạn đánh giá mức độ bạn có thể hiểu người khác trong cuộc sống hàng ngày.

Kiểm tra thính lực trực tuyến

Giao tiếp trong môi trường có độ ồn cao

Bạn có gặp khó khăn trong việc hiểu các cuộc trò chuyện trong môi trường bận rộn, như nhà hàng hoặc các cuộc họp mặt xã hội? Sử dụng bài kiểm tra này để xem bạn hiểu giọng nói bị nhiễu đến mức nào.