Hearing loss and its link to dementia

Renowned cochlear implant researcher Dr. Vincent Lin dedicates his time to learning about the link between dementia and hearing loss. In this video, you can hear from Dr. Lin about what’s being done now—and in the future—to learn about how cochlear implants may affect the course of dementia.

Lên lịch một cuộc hẹn để đánh giá sức nghe và tìm một giải pháp điều trị tốt nhất cho bạn.

Tạo cuộc hẹn

Gọi 1900 1195

để tư vấn với đội ngũ chuyên gia chúng tôi