Ốc tai điện tử MED-EL – Giúp con nghe lại âm thanh một lần nữa

Ốc tai điện tử là một thiết bị điện tử [...]