Phục hồi chức năng Tại nhà: Tại sao nên nói với trẻ về Đầu tiên và Tiếp theo

Bài đăng hôm nay của Phục hồi chức năng [...]

By |2020-10-27T16:32:17+08:00Tháng Mười 20th, 2020|Kiến thức cho cha mẹ|0 Comments

Phục hồi chức năng Tại nhà: Làm sao để dạy bé về cảm nghĩ và cảm xúc

Cha mẹ của trẻ khiếm thính có nhiều khả [...]

By |2020-10-27T16:32:30+08:00Tháng Mười 20th, 2020|Kiến thức cho cha mẹ|0 Comments

Phục hồi chức năng Tại nhà: Mở rộng và sử dụng câu dài hơn

Bài đăng hôm nay của Phục hồi chức năng [...]

By |2020-10-27T16:34:14+08:00Tháng Mười 20th, 2020|Kiến thức cho cha mẹ|0 Comments

Phục hồi chức năng Tại nhà: Sử dụng các vấn đề để luyện kỹ năng cho bé

Tôi có thể sử dụng vấn đề gì? Các [...]

By |2020-10-27T16:34:44+08:00Tháng Mười 20th, 2020|Kiến thức cho cha mẹ|0 Comments

Phục hồi chức năng Tại nhà: Làm sao để bé có thể tập nghe nói?

Sử dụng các thói quen hàng ngày chính là [...]

By |2020-10-27T16:35:05+08:00Tháng Mười 20th, 2020|Kiến thức cho cha mẹ|0 Comments

Phục hồi chức năng Tại nhà: Làm sao sử dụng “Giả vờ sai” để phát triển ngôn ngữ

Bài đăng hôm nay của Phục hồi chức năng [...]

By |2020-10-27T16:35:18+08:00Tháng Mười 20th, 2020|Kiến thức cho cha mẹ|0 Comments
Go to Top