Phục hồi chức năng Tại nhà: Mở rộng và sử dụng câu dài hơn

Bài đăng hôm nay của Phục hồi chức năng [...]

By |2020-10-27T16:34:14+08:00Tháng Mười 20th, 2020|Kiến thức cho cha mẹ|0 Comments

Phục hồi chức năng Tại nhà: Sử dụng các vấn đề để luyện kỹ năng cho bé

Tôi có thể sử dụng vấn đề gì? Các [...]

By |2020-10-27T16:34:44+08:00Tháng Mười 20th, 2020|Kiến thức cho cha mẹ|0 Comments

Phục hồi chức năng Tại nhà: Làm sao để bé có thể tập nghe nói?

Sử dụng các thói quen hàng ngày chính là [...]

By |2020-10-27T16:35:05+08:00Tháng Mười 20th, 2020|Kiến thức cho cha mẹ|0 Comments

Phục hồi chức năng Tại nhà: Làm sao sử dụng “Giả vờ sai” để phát triển ngôn ngữ

Bài đăng hôm nay của Phục hồi chức năng [...]

By |2020-10-27T16:35:18+08:00Tháng Mười 20th, 2020|Kiến thức cho cha mẹ|0 Comments

Phục hồi chức năng Tại nhà bằng “Sách Kinh nghiệm” là gì?

Sử dụng “Sách trải nghiệm” là một cách thú [...]

By |2020-10-27T16:35:23+08:00Tháng Mười 19th, 2020|Kiến thức cho cha mẹ|0 Comments

Khi nào con nói được?

Cấy ghép ốc tai điện tử là một quyết định [...]

By |2020-09-14T12:46:50+08:00Tháng Tám 18th, 2020|Kiến thức cho cha mẹ|0 Comments

Tầm quan trọng của AVT cho các bé trước và sau cấy OTĐT

Cấy ghép Ốc tai điện tử hiện được xem như [...]

By |2020-08-12T16:25:01+08:00Tháng Tám 11th, 2020|Kiến thức cho cha mẹ|0 Comments
Go to Top